Resultaten
In relatief korte tijd, ongeveer 12 tot 15 uur binnen 4 tot 6 weken, kun je tot nieuwe inzichten komen in je leven. Op basis van het ZKM zelfonderzoek, leer je over je functioneren en krijg je:
  • Meer inzicht in je eigen inspiratie, kracht en motivatie.
  • Meer inzicht in de belemmerende factoren die je uit je kracht halen.
  • Meer inzicht in patronen die keuzes in leven en werk hebben bepaald (het verhaal achter het verhaal).
  • Meer flexibiliteit en zelfsturend vermogen.
  • Meer veranderingsbereidheid, vertrouwen en draagkracht.
  • Meer inzicht in je eigen kwaliteiten en competenties.
  • Positiever in het leven staan en een positiever zelfbeeld.
Door de ZKM ontdek je langs welke weg verandering mogelijk is en welke keuzes daarbij belangrijk zijn. Je krijgt meer grip op je leven en kunt de regie in eigen handen nemen.