Werkwijze
Een ZKM traject bestaat uit 2 onderdelen:
  • Een ZKM zelfonderzoek;
  • Validatieperiode.
ZKM zelfonderzoek: via zelfreflectie naar zelfinzicht in 4 fasen:
  • In een vrijblijvend en oriënterend kennismakinggesprek wordt je doel of onderzoeksvraag in kaart gebracht.
  • In twee gesprekken van circa 2,5 uur staat je levensverhaal centraal. Ervaringen uit het heden en verleden die voor jou betekenis hebben, worden besproken. Ook toekomstbeelden komen aan bod. De essentie van je verhaal vatten we samen in kernzinnen.
  • Thuis koppel je gevoelswaarden, uit een lijst met gevoelens, aan deze kernzinnen. Een computerprogramma ordent alles. Hieruit volgt een rapportage.
lees verder