Werkwijze
  • In twee vervolggesprekken van circa 2,5 uur ontdek je bij jouw kernzinnen, belangrijke thema´s die je leven vorm geven. Dat geeft inzicht in de motieven en gevoelens achter je functioneren, die je in je energie brengen of eruit halen.
Validatieperiode: van zelfinzicht naar verandering:
Nieuwe inzichten worden omgezet in veranderingsdoelen (aandachtspunten voor de komende periode). Je gaat hiermee in de praktijk aan de slag. Je werkt met nieuwe inzichten en de patronen die je persoonlijk functioneren kenmerken en in de samenwerking met anderen. Dat leidt tot het beter herkennen van situaties, waardoor je bewuster die keuzes kunt maken die voor jou effectief zijn. Ik kan je hierin begeleiden en je helpen om andere kwaliteiten, of nog te ontwikkelen kwaliteiten in te zetten.

Na een half jaar kun je ervoor kiezen om een tweede zelfonderzoek te doen om veranderingen in kaart te brengen.

terug